Menneskerettigheter

Vi har forpliktet oss til å respektere menneskerettighetene og arbeider kontinuerlig for å forankre dette i måten vi driver vår virksomhet på.

Statkraft er operatør av vindkraftanleggene til Fosen Vind og vi følger Statkraft sine retningslinjer og prinsipper i måten vi driver virksomhet på. Respekt for menneskerettighetene er en viktig del av våre etiske retningslinjer, Statkrafts Leveregler, og en integrert del av våre styrende prinsipper. Respekt for menneskerettighetene skal være en naturlig del av våre daglige aktiviteter og dette arbeidet inkluderer blant annet aktsomhetsvurderinger, gjennomføring av tiltak der det er behov og dialog med interessegrupper.
Vårt arbeid med å respektere menneskerettighetene omfatter både våre ansatte og våre samarbeidspartnere, og også samfunn og individer som blir berørt av vår virksomhet.


For mer informasjon om vår tilnærming for å respektere menneskerettighetene.

For mer om håndteringen av reindrift og sør-samiske interesser under Fosenutbyggingen.