Menneskerettigheter

Vi har forpliktet oss til å respektere menneskerettighetene og arbeider kontinuerlig for å forankre dette i måten vi driver vår virksomhet på.

Statkraft er operatør av vindkraftanleggene til Fosen Vind og vi følger Statkraft sine retningslinjer og prinsipper i måten vi driver virksomhet på. Respekt for menneskerettighetene er en viktig del av våre etiske retningslinjer, Statkrafts Leveregler, og en integrert del av våre styrende prinsipper. Respekt for menneskerettighetene skal være en naturlig del av våre daglige aktiviteter og dette arbeidet inkluderer blant annet aktsomhetsvurderinger, gjennomføring av tiltak der det er behov og dialog med interessegrupper.


Vårt arbeid med å respektere menneskerettighetene omfatter både våre ansatte og våre samarbeidspartnere, og også samfunn og individer som blir berørt av vår virksomhet.

 

Styringsmekanismer for ivaretakelse av menneskerettigheter

Statkraft er operatør av vindkraftanleggene til Fosen Vind og vi følger Statkraft sine retningslinjer og prinsipper i måten vi søker å forstå og håndtere potensielle negative påvirkninger, gjennom en risikobasert tilnærming som søker å balansere samfunnets behov mot Statkrafts drift ved å integrere slike hensyn i våre forretningsprosesser.

 

Svarbrev etter henvisning til åpenhetsloven

Her legger vi fortløpende svar på spørsmål om menneskerettigheter som har kommet til Fosen Vind med referanse til åpenhetsloven:

Årlige redegjørelser om menneskerettigheter: