Samfunnspåvirkning

Vi anvender en god praksis i våre operasjoner, med mål om å ha en positiv innvirkning på samfunnene der vi utvikler og opererer våre kraftverk. For å gjøre dette setter vi på plass initiativer for å ta opp spørsmål av betydning i disse samfunnene.

Statkraft er operatør av vindkraftanleggene til Fosen Vind og vi følger Statkraft sine retningslinjer og prinsipper i måten vi driver virksomhet på. Et viktig aspekt ved Statkraft’s arbeid med å lede energi transformasjon er at vår virksomhet skal skape verdi både for selskapet og for samfunnene Statkraft opererer i. Grunnlaget for en positiv innvirkning på samfunnet er at Statkraft overholder lover og reguleringer i landene vi opererer, og tar veiledning fra relevante internasjonale standarder og prinsipper.

For mer informasjon om vår tilnærming for å arbeide med samfunnspåvirkning.