Bærekraft

Vår ambisjon er å bidra til en mer bærekraftig framtid ved å produsere fornybar energi samt gjennom bærekraftig og ansvarlig adferd.

For å bidra best mulig arbeider vi hele tiden for å forstå hvilken innvirkning vår virksomhet har, iverksette tiltak der det er behov, og sørge for at tett oppfølging av tiltak og resultater er en integrert del av hverdagen.

Vår innvirkning kan være positiv eller negativ. Å være ærlig om begge dimensjoner, og hele tiden prøve å forbedre hvordan vi gjør ting, er en viktig del av vår tilnærming til bærekraft.Tema

Storheia juni 2022