Bærekraft

Vår ambisjon er å bidra til en mer bærekraftig framtid ved å produsere fornybar energi samt gjennom bærekraftig og ansvarlig adferd.

For å bidra best mulig arbeider vi hele tiden for å forstå hvilken innvirkning vår virksomhet har, iverksetter tiltak der det er behov, og sørger for at tett oppfølging av tiltak og resultater er en integrert del av hverdagen.

Vår innvirkning kan være positiv eller negativ. Å være ærlig om begge dimensjoner, og hele tiden prøve å forbedre hvordan vi gjør ting, er en viktig del av vår tilnærming til bærekraft.

Med Statkraft som operatør tilslutter vi oss deres etiske retninglinjer, Statkraft Code of Conduct. Rapportering av klager og bekymringer dreier seg om å varsle om sannsynlig ulovlige, eller mistenkt ulovlige, handlinger. Eksempler på brudd på de etiske retningslinjene kan være – men er ikke begrenset til – svindel og korrupsjon, trakassering og diskriminering eller krenkelse av miljølovgivning og menneskerettigheter.

Varslingskanalen

 

Tema

Storheia juni 2022