Om Fosen Vind

Fosen Vind DA har bygget Europas største landbaserte vindkraftanlegg i Midt-Norge. Omlag 11 milliarder kroner er investert i seks vindparker på til sammen 1057 MW. Anleggsarbeidene startet i april 2016 og den siste turbinen ble montert i Geitfjellet vindpark i august 2020.

Vindparkene er bygget på Fosenhalvøya, Hitra og i Orkland, i et kystnært område med noen av de beste forholdene for vindkraftproduksjon i hele Europa.  Vindpparkene vil produsere 3,6 TWh fornybar energi i året.

Fosen Vind DA er et joint venture-selskap eid av Statkraft (52,1 %), TrønderEnergi (7,9 %) og Nordic Wind Power DA (40,0 %), et europeisk investorkonsortium eiet av EIP (Energy Infrastructure Partners) og det sveitsiske kraftselskapet BKW. 

Fosen Vind-utbyggingen omfattet vindparkene Harbaksfjellet, Roan, Storheia og Kvenndalsfjellet på nordsiden av Trondheimsfjorden (ca. 780 MW), samt vindparkene Geitfjellet og Hitra 2 sør for Trondheimsfjorden (ca. 275 MW).

Roan vindpark ble i februar 2021 skilt ut i et eget selskap, Roan Vind DA.  Total produksjonskapasitet i Fosen Vind DA sine fem vindparker er nå på 801 MW som driftes av Statkraft.

Det er Statkraft som har stått for utbyggingen på vegne av Fosen Vind DA.