Om Fosen Vind

Fosen Vind DA stod bak byggingen av Europas største landbaserte vindkraftanlegg med seks vindparker i Midt-Norge på til sammen 1057 MW. Anleggsarbeidene startet i april 2016 og den siste turbinen ble montert i Geitfjellet vindpark i august 2020. Etter at Roan vindpark ble solgt består Fosen Vind av fem vindparker med en installert effekt på 801 MW og en årsproduksjon på ca. 2,6 TWh.

Vindparkene er bygget på Fosenhalvøya, Hitra og i Orkland, i et kystnært område med noen av de beste forholdene for vindkraftproduksjon i hele Europa.  Vindpparkene vil produsere 2,6 TWh fornybar energi i året.

Fosen Vind DA er et joint venture-selskap eid av Statkraft (52,1 %), Aneo (7,9 %) og Nordic Wind Power DA (40,0 %), et europeisk investorkonsortium eiet av fond administrert av EIP (Energy Infrastructure Partners) og det sveitsiske kraftselskapet BKW. 

Fosen Vind-utbyggingen omfattet vindparkene Harbaksfjellet, Roan, Storheia og Kvenndalsfjellet på nordsiden av Trondheimsfjorden (ca. 780 MW), samt vindparkene Geitfjellet og Hitra 2 sør for Trondheimsfjorden (ca. 275 MW).

Roan vindpark ble i februar 2021 skilt ut i et eget selskap, Roan Vind DA.  Total produksjonskapasitet i Fosen Vind DA sine fem vindparker er nå på 801 MW som driftes av Statkraft.

Det er Statkraft som har stått for utbyggingen på vegne av Fosen Vind DA.

 

Drift

Statkraft er operatør av vindparkene for Fosen Vind i driftsfasen.

Statkraft har drevet vindparker siden oppstarten på Smøla i 2002. Selskapet drifter nå vindparker i Sverige, Storbritania, Norge, Irland og Sør-Amerika.

Fra februar 2021 overtok TrønderEnergi (nå Aneo) driften av Roan vindpark. I den sammenheng ble Roan vindpark skilt ut i et eget selskap, Roan Vind DA med ny eierstruktur.

 

Ledelse

Tom Kristian Larsen er daglig leder i Fosen Vind DA. Larsen har bred erfaring fra energibransjen og har hatt en rekke lederstillinger i Statkrafts internasjonale virksomhet.

Tom Kristian Larsen.jpg

Tom Kristian Larsen, daglig leder i Fosen Vind DA

Tom Kristian Larsen overtok som daglig leder i Fosen Vind DA etter Eivind Torblaa 1. januar 2021.

Han kommer nylig fra stillingen som landsjef for Statkraft i Albania.

Før Larsen ledet Statkrafts arbeid i Albania var han daglig leder for Statkrafts kraftselskap i Nepal, og han har ytterligere ledererfaring fra telekommunikasjonsbransjen i India og Thailand.

Eivind Torblaa har ledet Fosen Vind siden 15. august 2017.

Det er Statkraft som har bygget ut og drifter vindparkene på vegne av Fosen Vind, som eies av kraftselskapene Aneo (7,9 prosent) og Statkraft (52,1prosent), samt det europeiske investorkonsortiet Nordic Wind Power DA (40 prosent).

Eiere

Fosen Vind DA er et joint venture-selskap eid av Statkraft (52,1 %), Aneo (7,9 %) og Nordic Wind Power DA (40,0 %), et europeisk investorkonsortium eiet av EIP (Energy Infrastructure Partners og av det sveitsiske kraftselskapet BKW.

Nordic Wind Power DA

Wind Power DA eies av fond administrert av EIP (Energy Infrastructure Partners) og BKW AG, en stor sveitsisk kraftprodusent.

EIP

Statkraft

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 5700 ansatte i 21 land.

Besøk Statkrafts nettside

Aneo

Siden etableringen i 1950 har TrønderEnergi vært en pådriver i norsk kraftbransje. Med lanseringen av Aneo tar de neste store steg. TrønderEnergi har gått sammen med HitecVision og etablert en helt ny type fornybarkonsern. Selskapet skal ha hovedkontor i Trondheim og aktivitet i hele Norden.

Besøk Aneos nettside