Seks steg for menneskerettighets "due diligence"

I utviklingen og implementeringen av retningslinjer og praksis, følger Fosen Vind gjennom Statkraft som operatør "OECD’s Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct"