Ansvarlig leverandørkjede

Vi ønsker å sikre en ansvarlig forretningspraksis ved å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø.

Statkraft er operatør av vindkraftanleggene til Fosen Vind og vi følger Statkraft sine retningslinjer og prinsipper i måten vi søker å sikre en ansvarlig leverandørkjede.

Statkraft har mange ulike leverandører, alt fra store internasjonale selskaper til mindre, lokale bedrifter. Vår leverandørkjede dekker flere sektorer. Å vite hvor det er risiko for skade og negativ påvirkning i leverandørkjeden er viktig for å sikre en ansvarlig forretningspraksis. Våre Leveregler for leverandører beskriver hvilke krav vi stiller til våre forretningspartnere, gjennom kontraktsbestemmelser følger vi opp kravene.


Med en risikobasert tilnærming gjennomfører vi aktsomhetsvurderinger av leverandører, ved prekvalifisering, evaluering og kontraktsinngåelse. Som en del av vår kontraktsstrategi undersøker vi leverandører basert på kjente og potensielle risikoer knyttet til aktiviteter, opprinnelsesland og produkt. Vi ønsker å sikre at vi bare inngår kontrakter med leverandører som oppfyller våre standarder.


For mer informasjon om hvordan vi arbeider for å sikre en ansvarlig leverandørkjede.