Vindparkene

Fosen Vind har bygget Europas største vindkraftprosjekt på land, seks store vindparker i Trøndelag på til sammen 1057 MW. I februar 2021 ble Roan vindpark skilt ut i eget selskap, Roan Vind DA.

 

Faktaark-oversikt-vindparker-Fosen-Vind-NO.jpg
Oversikt over vindparkene av Fosen Vind

 

Vindparker

Ferdigstilt

Fase

Installert effekt

Storheia vindpark 2019 I drift 288,0 MW
Hitra 2 vindpark 2019 I drift 93,6 MW
Kvenndalsfjellet vindpark 2020 I drift 113,4 MW
Harbaksfjellet vindpark 2020 I drift 126,0 MW
Geitfjellet vindpark 2020 I drift 180,6 MW
Total intallert effekt     801 MW

Miljøhensyn

All energiproduksjon fører til inngrep i natur eller annen type påvirkning av det ytre miljø. Målet er å begrense påvirkningene slik at andre interesser ivaretas og utbyggingen fremstår som bærekraftig.

Gjennom konsesjonsprosessen håndteres alle forhold som gjelder inngrep i natur, påvirkning av det ytre miljø eller ivaretakelse av interesser fra andre brukergrupper. Herunder spesielt forholdet til reindriftsnæringen og avtaler om avbøtende tiltak.

Som ett ledd i oppfølgingen av konsesjonene og vilkårene som følger av disse skal miljøtilsynet i NVE godkjenne MTA-planer for alle parkene (Miljø-, transport- og anleggsplan) mellom utbygger/konsesjonær (Fosen Vind DA) og konsesjonsmyndigheten.

Planene skal omfatte anlegget og alle hjelpeanlegg som anleggsveier, masseuttak, plassering av overskuddsmasser, riggplasser og utforming av andre tekniske inngrep. Godkjente MTA-planer finner du under konsesjonssak/filer på NVE sine nettsider, og lenker til disse finnes i neste avsnitt.

 
Konsesjon/tillatelser:

Alle dokumenter vedrørende vindparken finner du på NVE sine nettsider.

NVE som konsesjonsmyndighet legger ut alle relevenate dokumenter på sine nettsider. Her ligger oppdaterte konsesjonssøknader, konsekvensutredninger, fagrapporter og tillatelser:

Faktaark-oversikt-vindparker-Fosen-Vind-NO.jpg
Caption

 

Storheia vindpark

Storheia vindpark er den største av vindparkene i porteføljen til Fosen Vind, og den andre av vindparkene som ble bygget. Da den ble overført til ordinær drift i februar 2020 var den Norges største med 80 turbiner og en installert effekt på 288 MW. Vindparken er plassert vest for Fylkesvei 715, om lag 5 km sør for Årnes i Åfjord. Planområdet ligger i kommunene Åfjord og Ørland i Trøndelag.

 

Kort om Storheia vindpark

 • Produksjon (GWh): 1000 
 • Installert effekt (MW): 288
 • Turbin: Vestas V117-3,6 MW
 • Rotordiameter: 117 meter
 • Tårnhøyde: 87 meter
 • Byggestart: 2016
 • Turbinmontasje: 2019
 • Idriftsettelse: 2019
 • Vindturbiner: 80 
 • Veier, adkomst og interne (km): 59
 • Planområde: 37,9 km2
 • Kommuner: Åfjord og Ørland

Se bilde i ny fane

Opens in new tab or window

Kvenndalsfjellet vindpark

Kvenndalsfjellet vindpark er lokalisert i et fjellområde ca 6 km nordvest for Årnes i Åfjord kommune i Trøndelag.


Kort om Kvenndalsfjellet vindpark

 • Produksjon (GWh): 405
 • Installert effekt (MW): 113,4
 • Turbin: Vestas V117-4,2 MW
 • Rotordiameter: 117 meter
 • Tårnhøyde: 87 meter
 • Byggestart: 2018
 • Turbinmontasje: 2020
 • Idriftsettelse: 2020
 • Vindturbiner: 27 
 • Veier, adkomst og interne (km): 24 
 • Planområde: 9 km2
 • Kommune: Åfjord

Se bildet i ny fane

Opens in new tab or window

Harbaksfjellet vindpark

Harbaksfjellet vindpark ligger ca 13 km nord for Årnes i Åfjord kommune i Trøndelag. Vindparken ligger på en halvøy ut mot havet, og er oppkalt etter fjellplatået den er lokalisert på.

Kort om Harbaksfjellet vindpark

 • Produksjon (GWh): 443
 • Installert effekt (MW): 126
 • Turbin: Vestas V117-4,2 MW
 • Rotordiameter: 117 meter
 • Tårnhøyde: 87 meter
 • Byggestart 2018
 • Turbinmontasje: 2020
 • Idriftsettelse: 2020
 • Vindturbiner: 30 
 • Veier, adkomst og interne (km): 25 
 • Planområde: 9,4 km2
 • Kommune: Åfjord

Se bildet i ny fane

Opens in new tab or window

Geitfjellet vindpark

Geitfjellet vindpark er lokalisert på fjellplatået rett sør for kommunesenteret Krokstadøra i Orkland kommune i Trøndelag.

Kort om Geitfjellet vindpark

 • Produksjon (GWh): 548
 • Installert effekt (MW): 180,6
 • Turbin Vestas V136-4,2 MW
 • Rotordiameter: 136 meter
 • Tårnhøyde: 87 meter
 • Byggestart: 2018
 • Turbinmontasje: 2020
 • Idriftsettelse: 2020
 • Vindturbiner: 43
 • Veier, adkomst og interne (km) 42 
 • Planområde: 25 km2
 • Kommune: Orkland

Se bildet i ny fane

Opens in new tab or window

Hitra 2 vindpark

Hitra 2 vindpark er en utvidelse av den eksisterende Hitra vindpark (55 MW) som ble satt i drift i 2004. Hitra 2 ble montert og satt i drift i 2019. Vindparken ligger på Eldsfjellet på Hitra i Trøndelag.

Kort om Hitra 2 vindpark

 • Produksjon (GWh): 290
 • Installert effekt (MW): 93,6
 • Turbin: Vestas V117-3,6 MW
 • Rotordiameter: 117 meter
 • Tårnhøyde: 87 meter
 • Byggestart: 2018
 • Turbinmontasje: 2019
 • Idriftsettelse: 2019
 • Vindturbiner: 26
 • Veier, adkomst og interne (km): 18 
 • Planområde: 18,3 km2
 • Kommune: Hitra

Se bildet i ny fane

Opens in new tab or window