Vindparkene

Fosen Vind etablerer Europas største vindkraftprosjekt på land, seks store vindparker i Trøndelag på til sammen 1057 MW.

VindparkerFerdigstiltFaseInstallert effekt
Roan vindpark  2018 I drift 255,6 MW
Storheia vindpark  2019 Under utbygging 288,0 MW
Hitra 2 vindpark  2019 Under utbygging 93,6 MW
Kvenndalsfjellet vindpark  2020 Under utbygging 113,4 MW
Harbaksfjellet vindpark  2020 Under utbygging 126,0 MW
Geitfjellet vindpark  2020 Under utbygging 180,6 MW
Total installert effekt      1057,2 MW