Vindparkene

Fosen Vind har bygget Europas største vindkraftprosjekt på land, seks store vindparker i Trøndelag på til sammen 1057 MW. I februar 2021 ble Roan vindpark skilt ut i eget selskap, Roan Vind DA.

Vindparker Ferdigstilt Fase Installert effekt
Storheia vindpark  2019 I drift 288,0 MW
Hitra 2 vindpark  2019 I drift 93,6 MW
Kvenndalsfjellet vindpark  2020 I drift 113,4 MW
Harbaksfjellet vindpark  2020 I drift 126,0 MW
Geitfjellet vindpark  2020 I drift 180,6 MW
Total installert effekt      801 MW