News

Nyheter

Articles

Vindparkene

Fosen Vind har bygget Europas største vindkraftprosjekt på land, seks store vindparker i Trøndelag på til sammen 1057 MW. I februar 2021 ble Roan vindpark skilt ut i eget selskap, Roan Vind DA.

Les mer

Vindkraft og støy

I et moderne samfunn er det mange kilder til støy eller uønsket lyd. Støy isolert sett er normalt ikke helseskadelig, men opplevelsen er subjektiv og negativ opplevelse av støy kan bidra til redusert...

Les mer

Vindparkene

Finn nøkkelinformasjon om vindparkene i Fosen Vind DA her

Jobbmuligheter i vindparkene

Se utlyste stillinger her