Kontakt

Det er Statkraft som står for driften av vindparkene til Fosen Vind DA. Her finner du en liste over kontaktpersoner i de forskjellige vindparkene.

Fosen Vind

Tom Kristian Larsen
Tom Kristian Larsen
Daglig leder i Fosen Vind DA
Geir Fuglseth
Kommunikasjonsansvarlig

Vindparkene