Arbeidsforhold

Vi respekterer internasjonalt anerkjente arbeidstakerrettigheter, inkludert organisasjonsrett og kollektiv forhandlingsrett, eliminering av alle typer tvangsarbeid eller obligatorisk arbeid, effektiv avskaffelse av barnearbeid og eliminering av diskriminering når det gjelder ansettelse eller arbeid.

Statkraft er operatør av vindkraftanleggene til Fosen Vind og vi følger Statkraft sine retningslinjer og prinsipper i måten vi driver virksomhet på. En sentral del av Statkrafts tilegnelse til å sikre gode arbeidsforhold er å skape et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte.


For mer informasjon om vår tilnærming for å sikre gode arbeidsforhold

Se under for et eksempel på hvordan det ble jobbet under utbyggingen med å avdekke uønskede arbeidsforhold.

Fosen Vind engasjerte Statkraft som operatør for utbyggingen på Fosen. Som byggherre under Fosen-utbygging var det en rekke regelverk og avtaler som ligger til grunn for å sikre arbeidstakernes rettigheter. Statkraft har formulert forpliktelser knyttet til lønns- og arbeidsvilkår, samt innsynsrett, i relevante kontraktsmodeller og i Statkrafts leveregler for leverandører.

Revisjon under utbyggingen

 • Stort og komplekst

  Fosen-utbyggingen var et stort og komplekst prosjekt med mange leverandører og samarbeidspartnere

 • Revisjon og kontroller

  - Utført 15 revisjoner
  - Intervju av ca. 300 medarbeidere
  - 83 virksomheter
  - Kontroll av arbeidskontrakter

 • Oppfølging av funn

  Gjennom grundig dokumentasjonshenting, gjentagende kontroller og revisjoner fikk den utsatte part erstatning samt justert lønn i henhold til minste tillatte lønnssats i Norge. 

 • Oppdatering av interne systemer

  Strukturering av informasjon og kontinuerlig risikovurdering samt metode for kontroll har vært vår tilnærming til problematikken. Vi har jobbet forutsigbart, men også gjennomført kontroller uanmeldt

Fosen-utbyggingen var et stort og komplekst prosjekt med mange leverandører og samarbeidspartnere. Arbeidet med å avdekke og håndtere disse funnene var krevende, men ga oss bred innsikt og metodikk for oss som byggherre å sikre arbeidstakers rettigheter på byggeplassen.

Funn og tiltak

Lønn under minstelønn avdekket under stedlig revisjon Erstatning utbetalt til arbeidstakerne og lønn justert til neste prosjekt. Dokumentasjon på erstatning, ny lønn og arbeidsavtaler ble fremlagt.  
Revisjon avdekket variasjoner i hvordan påseplikten ble etterlevet Forebyggende tiltak med ukesrapportering på bemanning, bevissthetsdialog og kontroller ble implementert. 
Bekymringer avdekket knyttet til kontrakter fra bemanningsbyråer Funn adressert til bemanningsbyrå. Ingen tilsvarende funn ved senere revisjoner. 
Revisjon avdekket opptil 5 ledd i leverandørkjeden Opplæringprogram ble etablert. Ingen tilsvarende funn ved nye revisjoner.