Styringsmekanismer for ivaretakelse av menneskerettigheter

Statkraft er operatør av vindkraftanleggene til Fosen Vind og vi følger Statkraft sine retningslinjer og prinsipper i måten vi søker å forstå og håndtere potensielle negative påvirkninger, gjennom en risikobasert tilnærming som søker å balansere samfunnets behov mot Statkrafts drift ved å integrere slike hensyn i våre forretningsprosesser.

For mer informasjon om våre styringsmekanismer for ivaretakelse av menneskerettigheter.