Vindturbinene

Vestas ble valgt som leverandør av vindturbinene til Fosen Vind DA. Turbinene i kontrakten med Vestas var av typen V117 med en installert effekt på 3,6 MW.

Teknologiutviklingen går derimot fort i vindkraftbransjen. Fosen Vind besluttet derfor at turbinene i de tre vindparkene som skulle monteres i 2020 ble siste versjon fra Vestas med en effekt på 4,2 MW.

Mens 3,6 MW-turbiner ble installert i Roan, Hitra 2 og Storheia vindparker, ble det installert 4,2 MW-turbiner i de tre siste vindparkene i 2020.

Turbinstørrelsen ble økt til 4,2 MW i vindparkene på Harbaksfjellet, og Kvenndalsfjellet i Åfjord kommune og i Geitfjellet vindpark i Snillfjord kommune. Samlet var effektøkningen på 56,4 MW. Det tilsvarer størrelsen på den eksisterende vindparken på Hitra. Den økte, årlige kraftproduksjonen er beregnet til 183 GWh.

I Kvenndalsfjellet vindpark medførte den økte effekten til at antallet turbiner i parken  ble redusert fra 28 til 27. I de to andre ble antall turbiner opprettholdt, 30 på Harbaksfjellet og 43 på Geitfjellet. 

Vindturbinene har en tårnøyde på 87 meter, med en rotordiameter på 117 meter. Med unntak av Geitfjellet vindpark som har vindturbiner med en rotordiameter på 136 meter.

  • Se pressemeldingen om oppgraderingen av turbinene i vårt nyhetsrom: Nyheter og media
  • Finn ut mer om Vestas og teknologien på deres nettsider: Vestas