Fra utbygging til drift for Storheia, Norges største vindkraftverk

I DRIFT: I august 2016 startet byggingen av Storheia vindpark, siste turbin ble montert august 2019, mens vindparken kom i drift februar 2020.

I DRIFT: I august 2016 startet byggingen av Storheia vindpark, siste turbin ble montert august 2019, mens vindparken kom i drift februar 2020.

Storheia vindpark i Åfjord kommune på Fosen er med sine 80 turbiner Norges største. Selv om turbinene har produsert en stund er det først nå byggeprosjektet overfører ansvaret for kraftverket til driftsorganisasjonen.

13. februar 2020. Ni ansatte i Statkraft har nå sitt daglige virke på Storheia, som sørger for å årlig levere strøm nok til 400.000 elbiler eller aluminiumsproduksjonen på Karmøy.

Byggingen av adkomstveien til Storheia vindpark startet i august 2016 og siste turbin kom på plass sist høst, en total investering på vel 3 milliarder kroner.

Inntil nå har det vært utbyggingsdivisjonen til Statkraft og Veidekke sammen med turbinleverandøren Vestas som har stått for arbeidet. Nå er stafettpinnen gitt videre til driftsorganisasjonen i Statkraft og Vestas som skal drifte og vedlikeholde vindparken. Som en del av garantiavtalen med Vestas skal de stå for driften sammen med personell fra Statkraft de to første årene.