Storheia vindpark

Storheia vindpark er den største av vindparkene i porteføljen til Fosen Vind, og den andre av vindparkene som ble bygget. Da den ble overført til ordinær drift i februar 2020 var den Norges største med 80 turbiner og en installert effekt på 288 MW.

Vindparken er plassert vest for Fylkesvei 715, om lag 5 km sør for Årnes i Åfjord. 

Planområdet ligger i kommunene Åfjord og Ørland i Trøndelag.