Storheia vindpark

Storheia vindpark blir den største av vindparkene i porteføljen til Fosen Vind, og den andre av vindparkene som blir bygget. Den vil når den står ferdig i 2019 også være Norges største med 80 turbiner og en installert effekt på 288 MW.

Vindparken plasseres vest for Fylkesvei 715, om lag 5 km sør for Årnes i Åfjord. 

Planområdet ligger i kommunene Åfjord og Bjugn i Trøndelag.