Storheia vindpark

Storheia vindpark blir den største av vindparkene i porteføljen til Fosen Vind, og den andre av vindparkene som blir påbegynt. 

Vindparken plasseres vest for Fylkesvei 715, om lag 5 km sør for Årnes i Åfjord. 

Planområdet ligger i kommunene Åfjord og Bjugn i Trøndelag.

Kort om Storheia vindpark

  • Produksjon (GWh) 1000 
  • Installert effekt (MW) 288
  • Byggestart 2016 
  • Turbinmontasje 2019 
  • Idriftsettelse 2019 
  • Vindturbiner 80 
  • Veier, adkomst pluss interne (km) 62 
  • Kommuner: Åfjord og Bjugn