Ferdsel

Det er allemannsretten som gjelder ved ferdsel innenfor vindparkens planområde.

Det er allemannsretten som gjelder ved ferdsel innenfor vindparkens planområde.

Internveiene utgjør en god mulighet for blant annet sykkelturer i et ellers lite tilgjengelig område. Motorisert ferdsel er derimot ikke tillatt. Adkomstveiene er stengt med bom. Grunneiere og andre med interesser i parkens område gis adgang og mulighet for å åpne bommene.

I vinterhalvåret kan det ved gitte meterologiske forhold være fare for iskast. Da gjeldert egne retningslinjer. Ser egen side for informasjon: