Roan vindpark

Roan vindpark er den første av vindparkene i porteføljen til Fosen Vind. Den ble påbegynt i april 2016 og satt i drift våren 2019.

Roan vindpark, som er Norges største vindpark frem til Storheia vindpark ferdigstilles senere i 2019, ligger i Åfjord kommune i Trøndelag. Vindparken er plassert på fjellplatåene øst for kommunesenteret og består av to delområder som er adskilt av Einarsdalen som går mellom Straum og Nordskjørin.