Roan vindpark

Roan vindpark er den første av vindparkene i porteføljen til Fosen Vind. Den ble påbeynt i april 2016.  Når den står ferdig i januar 2019 vil den være norges største.

Vindparken er plassert på fjellplatåene øst for kommunesenteret og består av to delområder som er adskilt av Einarsdalen som går mellom Straum og Nordskjørin.

Vindparken ligger i Roan kommune i Trøndelag.