Lydguide til vindkraftsafari

Trykk på lydklippene etterhvert som du ser skiltene angitt langs veien:

Skilt nummer 1:
Ordfører i Åfjord kommune, Vibeke Stjern, innleder

 

Ordfører i Åfjord Kommune, Vibeke Stjern, åpner vindkraftsafarien, sier litt om hva vindparken betyr for lokalsamfunnet og ønsker god tur.

Spill av når du ser dette skiltet:

Tallplakater 50x70 cm Åpnen dag Hitra Vindpark trykk_Page_1.jpg

 

Skilt nummer 2:
Daglig leder Tom Kristian Larsen ønsker velkommen

På dette stoppet ønsker daglig leder i Fosen vind, Tom Kristian Larsen, velkommen til Vindkraftsafarien, og forteller litt om vindparken på Kvenndalsfjellet.

Spill av når du ser dette skiltet:Tallplakater 50x70 cm Åpnen dag Hitra Vindpark trykk_Page_2.jpg

 

 

Skilt nummer 3:
Fra planer til konsesjon

Spill av når du ser dette skiltet:

Tallplakater 50x70 cm Åpnen dag Hitra Vindpark trykk_Page_3.jpg

 

Skilt nummer 4:
Teknologi og produksjon

Spill av når du ser dette skiltet:
Tallplakater 50x70 cm Åpnen dag Hitra Vindpark trykk_Page_4.jpg
 

 

Skilt nummer 5:
Mer om vindkraft

Spill av når du ser dette skiltet:

Tallplakater 50x70 cm Åpnen dag Hitra Vindpark trykk_Page_5.jpg

 

 
 
 

Skilt nummer 6:
Inngrep i naturen

Spill av når du ser dette skiltet:

Tallplakater 50x70 cm Åpnen dag Hitra Vindpark trykk_Page_6.jpg

 

Skilt nummer 7:
Fugler og ringvirkninger

Spill av når du ser dette skiltet:

Tallplakater 50x70 cm Åpnen dag Hitra Vindpark trykk_Page_7.jpg

 

 

Skilt nummer 8:
Avslutning og god tur hjem!

Spill av når du ser dette skiltet:

Tallplakater 50x70 cm Åpnen dag Hitra Vindpark trykk_Page_8.jpg