Konsert & Safari

Ta med familie og venner i bilen og bli med på en times kjøretur på Kvenndalsfjellet og avslutt med konsert på Monstad!

På grunn av pandemien har vi måttet avvente en åpen dag for å markere at Fosen-utbyggingen er ferdig. Kvenndalsfjellet vindpark har vært i full drift en stund, men vi i Fosen Vind ønsker å vise fram hva som er bygget og også samle folk til en markering for at vi er ferdige. Torsdag 12. august inviterer vi derfor til en bilsafari i Kvenndalsfjellet vindpark. Det blir da mulig å kjøre en guidet tur rundt i vindparken i egen bil.  Etter bilturen er det konsert på Monstad kai i Åfjord.

Møt opp ved avkjørselen fra FV723 mot Kvenndalsfjellet vindpark torsdag 12. august med start mellom kl. 14 og 15. 

  • Rundturen er på ca 21 km og vil ta i underkant av en time. For å unngå trafikkaos vil det ikke være mulig å forlate bilen underveis, dersom det ikke er strengt nødvendig. Kjør i ca 30 km/t og følg på slik at flaskehalser og kø unngås. Hold til høyre for møtende trafikk. 

  • For å få med all informasjon er det viktig at det er en smarttelefon i bilen. Koble den gjerne opp til høyttalerne i bilen. 

  • Av hensyn til antall biler og trafikksikkerheten samt muligheten for å få med all informasjon som vil bli gitt via vår internettside må det være minst to personer i hver bil 

  • Kart med kjørerute og praktisk informasjon vil bli delt ut ved start. Lydguide underveis blir tilgjengelig på fosenvind.no/kvenndalsfjellet-vindpark 

  • Husk smittevernregler, også i bilen! 

  • Etter kjøreturen er dere hjertelig velkommen til Monstad kai hvor det blir en enkel markering, konsert og noe å bite i.

Smittevern

Fosen Vind er i dialog med smittevernmyndighetene i kommunen om tiltak for å begrense smitte. For å unngå smilte må vi til enhver tid ta hensyn til retningslinjene fra både lokale og sentrale myndigheter. Vi legger derfor opp til at avstand kan opprettholdes og at de som deltar blir registret for å kunne bistå ved eventuell smittesporing. Hvis du føler deg syk eller har symptomer må du holde deg hjemme. Smittevernreglene for arrangementer av denne type setter et tak på totalt 800 personer. Påmeldinger utover dette kan vi dessverre ikke bekrefte.

Av hensyn til sikkerhet og for å ivareta smittevernregler må vi derfor ha forhåndspåmelding til arrangementet: 

Påmelding her 

Har du spørsmål, send gjerne en e-post til post@fosenvind.no

Kart over kjørerute fra Åfjord sentrum til Kvenndalsfjellet vindpark og retur til Monstad kai hvor det vil være parkeringsmuligheter.