Kvenndalsfjellet vindpark

Kvenndalsfjellet vindpark er lokalisert i et fjellområde ca 6 km nordvest for Årnes i Åfjord kommune i Trøndelag.

Kort om Kvenndalsfjellet vindpark

  • Produksjon (GWh) 360
  • Installert effekt (MW) 100,8
  • Byggestart 2018 
  • Turbinmontasje 2020 
  • Idriftsettelse 2020 
  • Vindturbiner 28 
  • Veier, adkomst pluss interne (km) 24 
  • Kommune: Åfjord