Kontaktinformasjon, vindparkene

Det er Statkraft som står for driften av vindparkene til Fosen Vind DA. Her finner du en liste over kontaktpersoner i de forskjellige vindparkene.

 

Kontaktperson

Telefon

Mail

Storheia vindpark

Sven Erik Totland

97053188

SvenErik.Totland@statkraft.com

Hitra 2 vindpark

Hugo Solbaken

71694452

Hugo.Solbakken@statkraft.com

Geitfjellet vindpark

Frode Vitsø

48164423

Frode.Vitso@statkraft.com

Harbaksfjellet og Kvenndalsfjellet vindparker

Vebjørn Stølan

90119298

Vebjorn.Stolan@statkraft.com