Site Managere til vindparkene

Vil du ha ansvar for å drifte Europas største landbaserte vindparker? Operatøren Statkraft søker nå etter flere Site Managere til våre vindparker på Storheia, Geitfjellet, Kvenndalsfjellet/Harbaksfjellet.

Region Midt-Norge er en av seks produksjonsregioner i Statkraft. Regionen er organisert i fire kraftverksgrupper og har 200 ansatte. Regionen drifter og vedlikeholder 32 kraftverk og 8 vindparker i Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag

Kraftverksgruppe Wind har ansvaret for drift av Statkrafts vindparker på Smøla og Hitra og vindparkene til Fosen Vind. Vi har ca 50 medarbeidere, og kraftverksgruppen består av 6 vedlikeholdsgrupper: Smøla, Hitra, Storheia, Geitfjellet, Kvenndalsfjellet/Harbaksfjellet og Roan.

Vedlikeholdsgruppe Storheia er ansvarlig for drift og vedlikehold av 80 vindturbiner, og har 11 vindkraftteknikere. Geitfjellet og Kvenndalsfjellet/Harbaksfjellet er under etablering, og vil inneholde henholdsvis 43 og 57 vindturbiner.

Vi etablerer nå vedlikeholdsgruppene på Fosen, og søker derfor etter tre Site managere for vedlikeholdsgruppene Storheia, Geitfjellet og Kvenndalsfjellet/Harbaksfjellet  

Din rolle:

 • Hovedoppgaven din er ledelse av vedlikeholdsgruppen som har ansvar for drift og vedlikehold av vindparken
 • Du har ansvaret for å skape et godt arbeidsmiljø med fokus på helse-, miljø og sikkerhet.
 • Du vil lede et tverrfaglig team, rapportere og styre vedlikeholdet samt delta i prosjekter innenfor vedlikehold og rehabilitering
 • Du får ansvar for å optimalisere vedlikeholdet gjennom risiko- og tilstandsanalyser og vil samarbeide tett med kollegaer i egen enhet, samt fagpersoner i Statkraft for øvrig
 • Vindturbinleverandøren Vestas har ansvaret på Site de to første årene etter overtagelse, så Site manager vil i denne perioden operere i tett samarbeid med Vestas

Din profil:

 • Du har høyere teknisk utdannelse eller tilsvarende kompetanse
 • Du trives med å lede andre og har noe ledererfaring
 • Du har høgt fokus på helse, miljø og sikkerhet i det daglige arbeidet
 • Du har stor interesse for vindkraft, er resultatorientert, initiativrik og selvstendig
 • Du har gode samarbeidsevner, og evner å takle hektiske situasjoner
 • Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, og har interesse og evne for å ta i bruk digitale verktøy
 • Du er fleksibel i forhold til arbeidstid og reisevirksomhet, og ser nytten av samarbeid på tvers av enheter

Statkraft tilbyr:

 • Faglig og personlig utvikling i et konsern i sterk vekst
 • Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse, ansvarlighet og nyskaping
 • Mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn
 • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

Om stillingen:

 • Fylke: Trøndelag
 • Arbeidssted: Storheia, Roan, Kvenndalsfjellet/Harbaksfjellet
 • Jobbtype: Fast, heltid
 • Arbeidstid: Dag
 • Søknadsfrist: 15.04.2020
 • Kontaktperson: HR Partner Tor Arne Hov, +47 47304400
 • Kontaktperson: Kraftverksjef Arild Soleim, +47 99271702
 • SøknadskjemaPå Statkraft.no

 Se film med driftsarbeid fra Roan vindpark: