Jobber i vindparkene

Statkraft er valgt som operatør for vindparkene i Fosen-utbyggingen.

Jobbmuligheter
Det skal etableres en driftsorganisasjon som skal vedlikeholde og drifte alle seks vindparkene. Dette vil skje etterhvert som vindparkene ferdigstilles. Statkraft lyser ut stillinger for drift og vedlikehold i tre omganger; sommeren 2017, 2018 og 2019. Totalt i overkant av 40 stillinger.

Roan vindpark som ble påbegynt våren 2016 er den første som står ferdig. Vindparken overleveres fra utbyggingsprosjektet til kommersiell drift i desember 2018.

Driftspersonellet til Roan vindpark har gjennom året vært hos Vestas i Danmark for opplæring og fulgt montering og testing av turbinene. Leverandøren Vestas skal stå for driften av vindparkene de to første årene. I denne perioden vil Statkraft-medarbeiderne bli leid ut til Vestas.  

Den samme prosessen er fulgt for Storheia vindpark. Driftspersonellet starter sin opplæring på nyåret 2019.

For de resterende vindparkene vil det være en ny tilsvrende ansettelsesrunde sommeren 2019.

Stillingsannonser vil bli å finne på finn.no.

Kontaktperson
Statkraft: Kraftverkssjef Arild Soleim,        tlf: +47 992 71 702