Jobber i vindparkene

Statkraft er nå i full gang med planleggingen av driften av vindparkene til Fosen Vind.

Jobbmuligheter
Det skal etableres en driftsorganisasjon som skal vedlikeholde og drifte alle seks vindparkene.

Den første vindparken som vil komme i drift er Roan vindpark. Den får 71 turbiner, installert effekt blir 255,6 MW og en kraftproduksjon som vil ligge på ca. 900 GWh/år. Dette tilsvarer forbruket til ca. 45.000 norske husstander. Roan vindpark vil settes i drift i løpet av sommeren 2018.

I første omgang skal Statkraft ansette 10 personer til drift av Roan. Oppstart for denne prosessen vil være i april 2017. Etter hvert som de andre vindparkene gjøres klar for drift, skal det mot slutten av 2018 rekrutteres ytterligere 16 medarbeidere, og deretter 17 til i 2019.

Fagarbeiderne som ansettes får en grundig opplæringsperiode i Norge og i Danmark. Deretter vil Statkraft-medarbeiderne bli leid ut til Vestas fram til Statkraft overtar driften av Roan vindpark i 2020. Dette vil også gjelde for de andre vindparkene.

Turbinleverandøren Vestas vil også ha et behov for personell. I april 2017 vil også de søke etter fagarbeidere til sin aktivitet.

Stillingsannonser vil bli å finne på finn.no.

Kontaktpersoner
Statkraft: Kraftverkssjef Arild Soleim,        tlf: +47 992 71 702

Vestas: Thomas Baardsgaard,                      tlf: +47 905 15 461
Area manager Fosen