Isvarsel

Fosen Vind benytter seg av Norconsult sitt system for varsling av risiko for at det dannes is på turbinene i våre vindparker.

 

Varslingssystemet er ment som et tillegg til fysisk skilting av sikkerhetsavstand for at man skal kunne vurdere egen risiko, slik at man i perioder med lav sannsynlighet for at det dannes is og som kan medføre iskast/isnedfall, likevel kan bevege seg innenfor turbinenes sikkerhetsavstand.

I vintersesongen er det en generell risiko for fallende istapper eller is/snø fra turbinhuset. Ferdsel i umiddelbar nærhet til turbinene bør derfor unngås.

Tjenesten varsler perioder med ising i en vindpark de neste 48 timene. Varselet oppdateres hver 6. time og er basert på state-of-the-art meteorologiske værmodeller i tillegg til data fra vindturbiner i vindparken.

Se forøvrig informasjon om isvarsel under hver vindpark. Variasjon i geografisk plassering, høyde over havet og nærhet til sjøen gjør at forholdene og sannsynligheten varierer for de fem vindparkene som eies av Fosen Vind. For Roan vindpark gå til TrønderEnergi som nå drifter denne vindparken.  

Istapper på turbinhus

Ting å vurdere når en skal bevege seg i vindparkene vinterstid:

 • Sjekk for informasjon fra Fosen Vind
 • Det kan danne seg istapper på turbinhusene. Vær derfor spesielt oppmerksom ved ferdsel nært disse. Istapper kan dannes selv om værforholdene tilsier en liten sannsynlighet for iskast fra vingene.
 • Vurder om det er nødvendig å gå inn i området dersom det er risiko for iskast, og ta kontakt med driftspersonell ved tvil
 • Faren øker med nærhet til turbinene, sikkerhetsavstanden er ca 200 meter
 • Hvis du finner det nødvendig å ferdes i parken ved risiko for iskast:
  • Vurder værforholdene; er det lavt skydekke, tåke og temperatur rundt 0?
  • Lytt; turbinene vil ofte lage mer støy når det er is på bladene
  • Se opp; har det nylig vært isingsfold kan det fortsatt sitte igjen is selv om det har blitt klarvær
  • De turbinene som ligger høyest i terrenget er mer utsatt for ising enn de som ligger lavere
  • Eventuelle isbiter vil drive med vinden
  • Skal en gå nær en vindmølle med is må en gjøre det med vinden i ryggen
  • Vinden vil som oftest komme fra vest ved isingsforhold