Iskastvarsel

Basert på meteorologiske data beregnes sannsynligheten for iskast i de forskjellige vindparkene.

Sannsynlighet for iskast

 

 

Basert på meteorologiske data beregnes sannsynligheten for iskast i de forskjellige vindparkene. Disse beregningene gjøres fire ganger i døgnet. Hver blokk i diagrammet representerer derfor sannsynligheten i neste 6 timers intervall.

Se forøvrig informasjon om iskast under hver vindpark. Variasjon i geografisk plassering, høyde over havet og nærhet til sjøen gjør at forholdene og sannsynligheten varierer for de seks vindparkene som utgjør Fosen-utbyggingen. 

Ting å vurdere når en skal bevege seg i vindparkene vinterstid:

 • Sjekk for informasjon fra Fosen Vind
 • Vurder om det er nødvendig å gå inn i området dersom det er risiko for iskast, og ta kontakt med driftspersonell ved tvil
 • Faren øker med nærhet til turbinene, sikkerhetsavstanden er ca 200 meter
 • Hvis du finner det nødvendig å ferdes i parken ved risiko for iskast:
  • Vurder værforholdene; er det lavt skydekke, tåke og temperatur rundt 0?
  • Lytt; turbinene vil ofte lage mer støy når det er is på bladene
  • Se opp; har det nylig vært isingsfold kan det fortsatt sitte igjen is selv om det har blitt klarvær
  • De turbinene som ligger høyest i terrenget er mer utsatt for ising enn de som ligger lavere
  • Eventuelle isbiter vil drive med vinden
  • Skal en gå nær en vindmølle med is må en gjøre det med vinden i ryggen
  • Vinden vil som oftest komme fra vest ved isingsforhold