Isvarsel

Basert på meteorologiske data beregnes sannsynligheten for iskast fra vingene i de forskjellige vindparkene. Det kan også i vintersesongen danne seg istapper på turbinhusene. Vær derfor spesielt oppmerksom ved ferdsel nært disse.

Sannsynlighet for iskast

 

 

Basert på meteorologiske data beregnes sannsynligheten for iskast i de forskjellige vindparkene. Disse beregningene gjøres fire ganger i døgnet. Hver blokk i diagrammet representerer derfor sannsynligheten i neste 6 timers intervall.

Se forøvrig informasjon om iskast under hver vindpark. Variasjon i geografisk plassering, høyde over havet og nærhet til sjøen gjør at forholdene og sannsynligheten varierer for de fem vindparkene som eies av Fosen Vind. For Roan vindpark gå til TrønderEnergi som nå drifter denne vindparken.  

Istapper på turbinhus

Ting å vurdere når en skal bevege seg i vindparkene vinterstid:

 • Sjekk for informasjon fra Fosen Vind
 • Det kan danne seg istapper på turbinhusene. Vær derfor spesielt oppmerksom ved ferdsel nært disse. Istapper kan dannes selv om værforholdene tilsier en liten sannsynlighet for iskast fra vingene.
 • Vurder om det er nødvendig å gå inn i området dersom det er risiko for iskast, og ta kontakt med driftspersonell ved tvil
 • Faren øker med nærhet til turbinene, sikkerhetsavstanden er ca 200 meter
 • Hvis du finner det nødvendig å ferdes i parken ved risiko for iskast:
  • Vurder værforholdene; er det lavt skydekke, tåke og temperatur rundt 0?
  • Lytt; turbinene vil ofte lage mer støy når det er is på bladene
  • Se opp; har det nylig vært isingsfold kan det fortsatt sitte igjen is selv om det har blitt klarvær
  • De turbinene som ligger høyest i terrenget er mer utsatt for ising enn de som ligger lavere
  • Eventuelle isbiter vil drive med vinden
  • Skal en gå nær en vindmølle med is må en gjøre det med vinden i ryggen
  • Vinden vil som oftest komme fra vest ved isingsforhold