Vindkraftsafari på Hitra

Ta med familie og venner i bilen og bli med på en times kjøretur på Eldsfjellet! Opplev vindkraft à la 2004 og 2020 på nært hold.

 

Hitra 2 vindpark er nå i full drift. Vanligvis inviterer vi til en åpen dag for å markere at en utbygging er ferdig, men på grunn av pandemien og hensynet til smittevernet er dette nå ikke tilrådelig. Som et alternativ og i samarbeid med kommunen inviterer vi til en vindkraftsafari. Det blir da mulig å kjøre en guidet tur rundt i vindparken i egen bil.

Ta med familie og venner i bilen og bli med på en times kjøretur på Eldsfjellet. Underveis vil dere få litt informasjon om kraftverket og om vindkraft samt litt å bite i. Hvis dere ruller ned vinduene vil dere høre vinden og kanskje korpsmusikk…

Møt opp ved avkjørselen fra FV713 mot Eldsfjellet og Hitra vindpark onsdag 16. september med start mellom kl. 18 og 19.

  • Rundturen vil ta ca. 1 time. For å unngå trafikkaos vil det ikke være mulig å forlate bilen underveis, dersom det ikke er strengt nødvendig. Kjør i ca 30 km/t og følg på slik at flaskehalser og kø unngås. Hold til høyre for møtende trafikk
  • For å få med all informasjon er det viktig at det er en smarttelefon i bilen
  • Av hensyn til antall biler og trafikksikkerheten samt muligheten for å få med all informasjon underveis må det være minst to personer i hver bil
  • Kart med kjørerute og praktisk informasjon vil bli delt ut ved start. Lydguide underveis blir tilgjengelig på denne siden
  • Husk smittevernregler, også i bilen!

Av hensyn til sikkerhet og for å ivareta smittevernregler må vi ha forhåndspåmelding til arrangementet:

Send mail til post@hitra-naeringsforening.no innen mandag 14. september kl 16.00 med følgende opplysninger:

  • Bilens registreringsnummer
  • Navn på bilfører eller annen ansvarlig person i bilen
  • Telefonnummer som vedkommende kan nås på i bilen
  • Antall personer i bilen