Vindkraftsafari på Hitra

Suksess med mer enn 200 deltakere i mer enn 50 privatbiler. I tillegg deltok tre maxitaxier med beboere fra eldreboligene. Daglig leder i Fosen Vind og ordfører ledet an i de to første bilene.

 

Hitra 2 vindpark er i full drift. Vanligvis inviterer vi til en åpen dag for å markere at en utbygging er ferdig, men på grunn av pandemien og hensynet til smittevernet var dette nå ikke tilrådelig. Som et alternativ og i samarbeid med kommunen inviterte vi til en vindkraftsafari. Det ble da mulig å kjøre en guidet tur rundt i vindparken i egen bil.

Med familie og venner i bilen ble det en times kjøretur på Eldsfjellet. Underveis ble det gitt informasjon om kraftverket og om vindkraft samt litt å bite i. Langs ruten var det også korpsmusikk å høre.