Konsesjon/tillatelser

Alle dokumenter vedrørende vindparken finner du på NVE sine nettsider.

NVE som konsesjonsmyndighet legger ut alle relevenate dokumenter på sine nettsider. Her ligger oppdaterte konsesjonssøknader, konsekvensutredninger, fagrapporter og tillatelser: NVE, Hitra 2