Hitra 2 vindpark

Hitra 2 vindpark er en utvidelse av den eksisterende Hitra vindpark (55 MW) som ble satt i drift i 2004. Hitra 2 monteres og settes i drift i 2019.

Vindparken ligger på Eldsfjellet på Hitra i Trøndelag.