Hitra 2 vindpark

Hitra II vindpark er planlagt som en utvidelse av den eksisterende Hitra vindpark (55 MW) som ble satt i drift i 2004.

Vindparken ligger på Eldsfjellet på Hitra i Trøndelag.