Hitra 2 vindpark

Hitra II vindpark er planlagt som en utvidelse av den eksisterende Hitra vindpark (55 MW) som ble satt i drift i 2004.

Vindparken ligger på Eldsfjellet på Hitra i Trøndelag.

Kort om Hitra 2 vindpark

  • Produksjon (GWh) 290
  • Installert effekt (MW) 93,6
  • Turbin: Vestas V117-3,6 MW
  • Byggestart 2018 
  • Turbinmontasje 2019 
  • Idriftsettelse 2019
  • Vindturbiner 26 
  • Veier, adkomst pluss interne (km) 18 
  • Kommune: Hitra