Geitfjellet vindpark

Geitfjellet vindpark er lokalisert på fjellplatået rett sør for kommunesenteret Krokstadøra i Snillfjord kommune i Trøndelag.

Kort om Geitfjellet vindpark

  • Produksjon (GWh) 470
  • Installert effekt (MW) 154,8
  • Byggestart 2018 
  • Turbinmontasje 2020 
  • Idriftsettelse 2020 
  • Vindturbiner 43
  • Veier, adkomst pluss interne (km) 42 
  • Kommune: Snillfjord