Drift

Fra Stamåsen vindpark i Sverige

Statkraft er operatør av vindparkene for Fosen Vind i driftsfasen.

Statkraft har drevet vindparker siden oppstarten på Smøla i 2002. Selskapet drifter nå vindparker i Sverige, Storbritania, Norge, Irland og Sør-Amerika.

Fra februar 2021 overtok TrønderEnergi driften av Roan vindpark. I den sammenheng ble Roan vindpark skilt ut i et eget selskap, Roan Vind DA med ny eierstruktur.