Driftsfasen

Fra Stamåsen vindpark i Sverige

Statkraft er valgt som operatør av vindparkene i driftsfasen.

Statkraft har drevet vindparker siden oppstarten på Smøla i 2002. Selskapet drifter nå vindparker i Sverige, Storbritania og Norge. TrønderEnergi har som en opsjon å overta driften av Roan vindpark.