Detaljer transporter

Det vil være 6 forskjellige transporter med forskjellige komponenter.

Det vil være en uniformert politibil som kjørere ca 2 km før transporten. Dette for å signalisere at det kommer en konvoi og at det må gjøres plass ved å kjøre inn på en stikkvei eller lomme. Noen hundre meter før transporten kommer en sivilkedd politibil for å markere at første trailer kommer. Det vil i tillegg være sivile følgebiler foran og bak konvoiene. Etter at de har passert er veien åpen for normal trafikk. På grunn av trafikksikkerheten vil det vil ikke være mulig å passere konvoiene bakfra. De vil gå med en gjennomsnittsfart på 30-40 km/t. Transportene vil gå seks dager i uken, bortsett fra søndager og andre offentlige fridager.

Turbinleverandøren VESTAS er ansvarlig for transportene.