Transportinformasjon Storheia vindpark

Foto: Ole Martin Wold

Etter nesten to år med etablering av infrastruktur som veier, bygg og turbinfundamenter er det klart for neste fase. Denne begynner med en betydelig logistikkoperasjon. Det ligger mye planlegging bak når alle deler og komponenter skal fraktes fra fabrikkene via Monstad kai og opp på fjellet i Storheia vindpark.

 • Totalt 21 skip vil ankomme Monstad kai i perioden 25. mars til 8. juli
 • 640 trailere må til for å frakte turbin-deler som tårn, turbinhus og vingeblader
 • 40 lastebiler med annet utstyr
 • 70 trailere med deler til kraner for å løfte alt på plass
 • 9 trekkvogner med spesialhengere for tårndeler, vinger og turbinhus samt seks følgebiler
 • To politibiler med tre politibetjenter vil kjøre foran konvoiene med de store delene
 • Første transport går 1. april og siste medio august
 • Det planlegges ikke transporter på søndager og øvrige offentlige fridager
 • Transportene vil foregå i tidsrommet mellom kl 18 og 3 om natten, med avgang fra Monstad kai ca kl 18, 21 og 01
 • Turen opp til adkomstveien i Austdalen vil ta ca 40 minutter
 • Returene av tomme hengere vil ikke kreve eskorte eller hindre trafikken og vil foregå på natten, men kan også kjøres på dagtid
 • Opplasting på Monstad kai vil i hovedsak foregå på dagtid
 • Mange operasjoner, både til sjøs og under montering i vindparken er væravhengig og kan påvirke planer og fremdrift. Transport til andre dager og tidspunkter enn det som er planlagt vil derfor kunne forekomme

Kjørerute:

Transporter og avvik fra planene som kan ha konsekvenser for trafikkavvikling og fremkommelighet vil meldes via en SMS-varslingstjeneste.

Send en SMS med TM FV715STATKRAFT til 26112.