Transportinformasjon Hitra 2 vindpark

Lossing av blader i kysthavnen på Hitra

Etter nesten to år med etablering av infrastruktur som veier, bygg og turbinfundamenter er det klart for neste fase. Denne begynner med en betydelig logistikkoperasjon. Det ligger mye planlegging bak når alle deler og komponenter skal fraktes fra fabrikkene via kysthavnen via Fillan til Hitra 2 vindpark.

 • 8 skip vil ankomme kysthavnen i perioden 8. april til 31. mai 2019
 • 208 trailere må til for å frakte turbin-deler som tårn, turbinhus og vingeblader
 • 40 lastebiler med annet utstyr
 • 70 trailere med deler til kraner for å løfte alt på plass
 • 9 trekkvogner med spesialhengere for tårndeler, vinger og turbinhus samt seks følgebiler
 • To politibiler med tre politibetjenter vil kjøre foran konvoiene med de store delene
 • Første transport går 23. april og siste i slutten av juli
 • Det planlegges ikke transporter på søndager og øvrige offentlige fridager
 • Transportene vil foregå i tidsrommet mellom kl 3 og 6 om natten, med avgang fra havnen kl 01, 03 og 05
 • Turen opp til adkomstveien forventes å ta ca 1,5 time
 • Returene av tomme hengere vil ikke kreve eskorte eller hindre trafikken 
 • Opplasting i havnen vil i hovedsak foregå på dagtid
 • Mange operasjoner, både til sjøs og under montering i vindparken er væravhengig og kan påvirke planer og fremdrift. Transport til andre dager og tidspunkter enn det som er planlagt vil derfor kunne forekomme

Transporter og avvik fra planene som kan ha konsekvenser for trafikkavvikling og fremkommelighet vil meldes via en SMS-varslingstjeneste.

Send en SMS med TM FV714STATKRAFT til 26112.