Transportinformasjon Kvenndalsfjellet og Harbaksfjellet vindparker

Foto: Ole Martin Wold

Etter nesten to år med etablering av infrastruktur som veier, bygg og turbinfundamenter er det klart for neste fase. Denne begynner med en betydelig logistikkoperasjon. Det ligger mye planlegging bak når alle deler og komponenter skal fraktes fra kai, via Monstad kai, og opp på fjellet i Kvenndalsfjellet og Harbaksfjellet vindparker.

Transporter og avvik fra planene som kan ha konsekvenser for trafikkavvikling og fremkommelighet vil meldes via en SMS-varslingstjeneste.

Send en SMS med TM FV723STATKRAFT til 26112.FV723.png