Transportinformasjon Kvenndalsfjellet og Harbaksfjellet vindparker

Foto: Ole Martin Wold

Etter nesten to år med etablering av infrastruktur som veier, bygg og turbinfundamenter er det klart for neste fase. Denne begynner med en betydelig logistikkoperasjon. Det ligger mye planlegging bak når alle deler og komponenter skal fraktes fra kai, via Monstad kai, og opp på fjellet i Kvenndalsfjellet og Harbaksfjellet vindparker.

Transporter

Utbyggingene på Kvenndalsfjellet og Harbaksfellet vil kreve opp mot 500 spesialtransporter fra Monstad kai. 15 skip med turbindeler vil ankomme Monstad fra april til juli.

Første transport fra Monstad er planlagt i uke 18, siste er ventet å gå den første uken i august.  Transportene vil foregå i tidsrommet mellom kl 09 og 14 alle hverdager. Noen endringer og justeringer må forventes.

I perioden 6. til 15 mai vil det gå to transporter om dagen og to på kveld/natt med starttidspunkter ca kl 03, 09, 15 og 21.

Det vil gå opp til tre til fire transporter hver dag. Transportruten er fra Monstad kai og FV 723 mot Ryssdalstoppen til Kvenndalsfjellet og videre til Lian-krysset og Harbaksveien til Harbaksfjellet. Vi vil starte med leveranser til Kvenndalsfjellet og etter planen med transporter til Harbaks-fjellet i juni.

Konvoiene vil ledes av to politibiler og med sivile følgebiler foran og bak. Politiet regner med at turen til Kvenndalsfjellet vil ta oppmot en time mens turen til Harbaksfjellet nærmere timer.

Gitt situasjonen og kompleksiteten på operasjonene må endringer i planene forventes. Det kan bli aktuelt med transport også lørdag og værforhold kan gjøre at planene må justeres. Vi vil oppdatere informasjonen her og også gi informasjon gjennom lokalavisen.

Planlagte skipsanløp og transporter:transport kven 16.04.jpg

Denne oppdateres i forhold til justering i planer bl.a grunnet værforhold
(Oppdatert 26.4.2020)

Transporter og avvik fra planene som kan ha konsekvenser for trafikkavvikling og fremkommelighet vil meldes via en SMS-varslingstjeneste.

Send en SMS med TM FV723STATKRAFT til 26112.FV723.png