Transportinformasjon Geitfjellet vindpark

Etter nesten to år med etablering av infrastruktur som veier, bygg og turbinfundamenter er det klart for neste fase. Denne begynner med en betydelig logistikkoperasjon. Det ligger mye planlegging bak når alle deler og komponenter skal fraktes fra kai, via lagerområde og videre opp på fjellet i Geitfjellet vindpark.

Transporter

Utbyggingen på Geitfjellet vil kreve opp mot 350 spesialtransporter fra Orkanger. 11 skip med turbindeler vil ankomme Orkanger havn fra april til juli.

Turbindelene vil ved skipsanløp først transporteres til et etablert lagerområde.

Trucking harbor - storage (002).jpg

Første transport fra lagerområdet i Orkanger til Geitfjellet er planlagt i uke 19, siste er ventet å gå den første uken i september.  Transportene vil foregå i tidsrommet mellom kl 00 og 06 fra natt til mandag og fem dager i uken. transport geit 16.04.emf.jpgDenne oppdateres i forhold til justering i planer bl.a grunnet værforhold
(Oppdatert 16.4.2020)

Det vil gå tre til fire transporter hver dag. Transportruten er fra Orkanger og E39/ FV 714 mot Våvatnet og Geitfjellet. Konvoiene vil ledes av to politibiler og med sivile følgebiler foran og bak. Politiet regner med at turen til Geitfjellet vil ta ca 1 time.

Gitt situasjonen og kompleksiteten på operasjonene må endringer i planene forventes. Det kan bli aktuelt med transport også natt til lørdag og værforhold kan gjøre at planene må justeres. Vi vil oppdatere informasjonen her og også gi informasjon gjennom lokalavisen.

 

Planlagte skipsanløp og transporter:

 

Transporter og avvik fra planene som kan ha konsekvenser for trafikkavvikling og fremkommelighet vil meldes via en SMS-varslingstjeneste.

Send en SMS med TM FV714STATKRAFT til 26112.FV714.png