Transportinformasjon Geitfjellet vindpark

Etter nesten to år med etablering av infrastruktur som veier, bygg og turbinfundamenter er det klart for neste fase. Denne begynner med en betydelig logistikkoperasjon. Det ligger mye planlegging bak når alle deler og komponenter skal fraktes fra kai og opp på fjellet i Geitfjellet vindpark.

Transporter og avvik fra planene som kan ha konsekvenser for trafikkavvikling og fremkommelighet vil meldes via en SMS-varslingstjeneste.

Send en SMS med TM FV714STATKRAFT til 26112.FV714.png