Transporter

Transport av turbinblader (Sverige)

Fosen-utbyggingen består av totalt 277 turbiner. Alle komponentene fra leverandøren Vestas kommer med skip til nærliggende havner.

Å frakte alt opp i alle seks vindparkene er en betydelig logistikkoperasjon. Totalt vil dette utgjøre nesten 3000 transporter, hvorav et betydelig antall spesialtransporter med stor lengde og bredde.

Når alt grunnarbeidet er ferdig, veier er bygget og turbinfundamenter på plass er det tid for å frakte alle komponentene fra havn til fjells. Turbinene består i hovedsak av 8 større komponenter:

  • 3 tårnfundamenter
  • 1 nacelle (turbinhus)
  • 3 vingeblader
  • 1 hub

Dette medfører at hver turbin krever 8 spesialtransporter hvor den tyngste er på ca 200 tonn og den lengste er på over 70 meter. I tillegg kommer transport av kraner og annet nødvendig utstyr.

Tranportene er planlagt i dialog med berørte kommuner, lokalbefolkningen, veimyndigheter og politi.