Transporter

Transport av turbinblader (Sverige)

Fosen-utbyggingen består av totalt 277 turbiner. Alle komponentene fra leverandøren Vestas kom med skip til nærliggende havner.

Å frakte alt opp i alle seks vindparkene var en betydelig logistikkoperasjon. Totalt utgjorde dette nesten 3000 transporter, hvorav et betydelig antall spesialtransporter med stor lengde og bredde.

Når alt grunnarbeidet var ferdig, veier bygget og turbinfundamenter på plass var det tid for å frakte alle komponentene fra havn til fjells. Turbinene består i hovedsak av 8 større komponenter:

  • 3 tårnfundamenter
  • 1 nacelle (turbinhus)
  • 3 vingeblader
  • 1 hub

Dette medførte at hver turbin krevde 8 spesialtransporter hvor den tyngste er på ca 200 tonn og den lengste er på over 70 meter. I tillegg kom transport av kraner og annet nødvendig utstyr.

Tranportene ble planlagt i dialog med berørte kommuner, lokalbefolkningen, veimyndigheter og politi.