Transporter

Transport av turbinblader (Sverige)

Transportarbeidet vil under anleggsperioden være omfattende, både utenfor og innenfor planområdet.

  • God dialog med berørte kommuner, lokalbefolkningen og lokale transportører, samt gode rutiner for informasjon og varsling vil etableres
  • Det vil bli utarbeidet egne transportplaner for de største leveransene, så som vindturbiner og transformatorer 
  • De øvrige transportene vil bli koordinert gjennom en egen transportplan utarbeidet av valgt entreprenør, og godkjent av utbygger