Nyhetsbrev

Under utbyggingsperioden vil det bli skrevet nyhetsbrev for hver vindpark med status og informasjon om videre fremdrift. Disse blir distribuert av Posten i nabolagene til vindparkene.

Nyhetsbrevene kan også lastes ned som PDF dokumenter her: "Nyheter og media" og "Dokumenter"