Kontaktinformasjon, vindparkene

Det er Statkraft som star for utbyggingen på vegne av Fosen Vind DA. Her finner du en liste over byggeledere og HMS-ansvarlige i de forskjellige vindparkene.

 

Byggeleder

HMS-ansvarlig 

Roan vindpark

Jan Henriksen
/902 36 897

Nils Torgeir Johansen
/928 50 574

Storheia vindpark

Rolf Sterten
/918 62 960

Lauritz Griegel
/913 83 643

Hitra 2 vindpark

Bjørn Magne Vatnan
/952 16 308

Odd Joar Vevang
934 01 655

Geitfjellet vindpark

Stig Terje Strøm
/970 72 715

Lise M. Hegvik
/911 12 930

Harbaksfjjelt og Kvenndalsfjellet vindparker

Øyvind Are Norstrøm
/934 44 416

Bjørn Innhaug
/454 13 307