Kontaktinformasjon, vindparkene

Det er Statkraft som star for utbyggingen på vegne av Fosen Vind DA. Her finner du en liste over byggeledere og HMS-ansvarlige i de forskjellige vindparkene.

 

Byggeleder

HMS-ansvarlig 

Driftsansvarlig

Roan vindpark

 

 

Maiken B. Wedvik
482 37 344

Storheia vindpark

 

 

Andreas Rokstad

410 44 165

Hitra 2 vindpark

Sven Erik Totland,
970 53 188

Odd Joar Vevang,
934 01 655

 

Geitfjellet vindpark

Stig Terje Strøm,
970 72 715

Lise M. Hegvik,
911 12 930

 

Harbaksfjellet og Kvenndalsfjellet vindparker

Øyvind Are Norstrøm,
934 44 416

Bjørn Innhaug,
454 13 307