Kontaktinformasjon, vindparkene

Det er Statkraft som star for utbyggingen på vegne av Fosen Vind DA. Her finner du en liste over byggeledere og HMS-ansvarlige i de forskjellige vindparkene.

 

Byggeleder

HMS-ansvarlig 

Roan vindpark

Jan Henriksen,
902 36 897

Nils Torgeir Johansen,
928 50 574

Storheia vindpark

Rolf Sterten,
918 62 960

Lauritz Griegel
913 83 643

Hitra 2 vindpark

Bjørn Magne Vatnan,
952 16 308

Odd Joar Vevang,
934 01 655

Geitfjellet vindpark

Stig Terje Strøm,
970 72 715

Lise M. Hegvik,
911 12 930

Harbaksfjellet og Kvenndalsfjellet vindparker

Øyvind Are Norstrøm,
934 44 416

Bjørn Innhaug,
454 13 307