Tilpassing i lys av COVID-19

Fosen Vind står foran en hektisk sesong med transporter og montering av turbiner i de tre siste vindparkene i Fosen-utbyggingen.

Turbinleverandøren Vestas står ansvarlig for transportene og monteringen av turbinene. Ambisjonen er å ferdigstille utbyggingen innen utgangen av dette året. Gjennomføring og tempo må tilpasses myndighetenes restriksjoner i lys av COVID-19 situasjonen.

Vi vil av hensyn til situasjonen foreta en mer gradvis og begrenset mobilisering av personell og oppstart av transporter og monteringsarbeid enn planlagt. Mobilisering av personell vurderes i lys av situasjonen og myndighetenes retningslinjer og helsefaglige råd. Gjennomføringen og karantene og smitteverntiltakene planlegges i tett dialog og forståelse med involverte leverandører, vertskommunene, politiet og kommuneoverlegene.