Tilpassing i lys av COVID-19

Fosen Vind har vært gjennom en hektisk sesong med transporter og montering av turbiner i de tre siste vindparkene i Fosen-utbyggingen.

Turbinleverandøren Vestas står ansvarlig for transportene og monteringen av turbinene. Gjennomføring og tempo måtte tilpasses myndighetenes restriksjoner i lys av COVID-19 situasjonen.

På grunn av pandemien ble det foretatt en mer gradvis og begrenset mobilisering av personell og oppstart av transporter og monteringsarbeid enn planlagt. Mobilisering av personell ble vurdert i lys av situasjonen og myndighetenes retningslinjer og helsefaglige råd. Gjennomføringen og karantene- og smitteverntiltakene ble planlagt i tett dialog og forståelse med involverte leverandører, vertskommunene, politiet og kommuneoverlegene.