Leveranser

Alle større kontrakter er signert av Fosen Vind for leveranser til alle de seks vindparkene som utgjør Fosen-utbyggingen. For en oversikt over kontraktshistorikken, se under:

Kontraktstruktur

Fra Statkrafts side ble det lagt opp til hovedentrepriser for større deler av oppdragene. Detaljer fremgår av kontraktsdatabasen nedenfor. Det øvrige ble dekket i stor grad av hovedkontrakten med Vestas om leveranse av turbiner, herunder også transport og logistikktjenester.
Mulige underleverandører ble oppfordert til å ta direkte kontakt med Vestas og de som fikk hovedentreprisene om mulige leveranser.

Kontraktsdatabase

Vindpark

Leveranse

Status - fremdrift

Valgt leverandør

 Felles Turbiner  Inngått februar 2016  Vestas
  Transformatorer

 Inngått november 2016

 Kolektor Etra
  Høyspent, apparat- og
kontrollanlegg, nettilkobling etc.
 Inngått november 2016  ABB/Bravida
  Målemaster  Inngått juli 2017  Wood Group
 Roan Adkomstvei  Inngått februar 2016  Johs. J. Syltern
  Infrastruktur*  Inngått september 2016  Johs. J. Syltern
  Nettilkobling og fiber  Inngått januar 2017  Linjepartner AS
 Storheia Adkomstvei  Inngått juli 2016  Johs. J. Syltern
  Infrastruktur  Inngått februar 2017  Veidekke Entreprenør
  Monstad kai  Inngått mars 2017  Stjern Entreprenør AS
  Nettilkobling og fiber  Inngått januar 2017  Linjepartner AS
 Kvenndalsfjellet Infrastruktur*  Inngått mars 2018   Johs. J. Syltern
 Harbaksfjellet Infrastruktur*  Inngått mars 2018   Johs. J. Syltern
  Nettilkobling  Inngått nov 2018 Nettpartner
 Hitra 2 Adkomstvei  Inngått juli 2017  Nyhus Maskin AS
  Infrastruktur*  Inngått september 2017  PEAB AS
  Nettilkobling, linje  Inngått november 2017  Linjepartner AS
Geitfjellet  Infrastruktur*  Inngått mars 2018   Johs. J. Syltern

* Infrastruktur:

  • Internveier
  • Turbinfundamenter
  • Kranoppstillingsplasser
  • Transformatorbygg
  • Servicebygg
  • Kabelanlegg