Leveranser

Kontraktstruktur

Fra Statkrafts side blir det bli lagt opp til hovedentrepriser for større deler av oppdragene. Detaljer fremgår av kontraktsdatabasen nedenfor. Det øvrige dekkes i stor grad av hovedkontrakten med Vestas om leveranse av turbiner, herunder også transport og logistikktjenester.
Mulige underleverandører oppfordres derfor til  å ta direkte kontakt med Vestas og de som har fått hovedentreprisene om mulige leveranser.

Kontraktsdatabase

Vindpark

Leveranse

Status - fremdrift

Valgt leverandør

 Felles  Turbiner  Inngått februar 2016  Vestas
   Transformatorer

 Inngått november 2016

 Kolektor Etra
   Høyspent, apparat- og
 kontrollanlegg, nettilkobling  etc.
 Inngått november 2016  ABB/Bravida
   Målemaster  Inngått juli 2017  Wood Group
 Roan  Adkomstvei  Inngått februar 2016  Johs. J. Syltern
   Infrastruktur*  Inngått september 2016  Johs. J. Syltern
  Nettilkobling og fiber  Inngått januar 2017  Linjepartner AS
 Storheia  Adkomstvei  Inngått juli 2016  Johs. J. Syltern
   Infrastruktur  Inngått februar 2017  Veidekke Entreprenør
   Monstad kai  Inngått mars 2017  Stjern Entreprenør AS
  Nettilkobling og fiber  Inngått januar 2017  Linjepartner AS
 Kvenndalsfjellet  Infrastruktur*  Planlagt utsendt Q4/17  
 Harbaksfjellet  Infrastruktur*  Planlagt utsendt Q4/17  
 Hitra 2 Adkomstvei  Inngått juli 2017  Nyhus Maskin AS
   Infrastruktur*  Inngått september 2017  PEAB AS
  Nettilkobling, linje  Utsendt Q3 2017  
Geitfjellet   Infrastruktur*  Planlagt utsendt Q3/17  

* Infrastruktur:

  • Internveier
  • Turbinfundamenter
  • Kranoppstillingsplasser
  • Transformatorbygg
  • Servicebygg
  • Kabelanlegg