Kontakt oss

Spørsmål vedr. anskaffelser til Fosen Vind DA, kan rettes til:

Bjørn Solberg, Kontraktsleder, bjorn.solberg@statkraft.com