Anskaffelser

Det skal investeres om lag 11 milliarder kroner i de seks vindparkene som bygges ut av Fosen Vind DA. Leveransen av vindturbinene fra Vestas utgjør naturlig nok en stor del av dette. Men det er betydelige kontrakter som skal plasseres i tillegg til dette og det er også store muligheter for underleveranser også til Vestas.

Av det som skal anskaffes/bygges kan nevnes:

  • 277 vindturbiner med tilhørende fundamenter (>8000 m3 betong) og oppstillingsplasser
  • 11 permanente (60-150 MVA) og 2 midlertidige (20 MVA) transformatorer
  • 241 km vei samt kabel i veiskuldre
  • Trafo- og servicebygg i hver vindpark
  • Nettilknytning
  • Kai på Monstad