Fremdriftsplan

Utbygging av 1057 MW med vindkraft er et stort prosjekt. Det skal realiseres på 6 forskjellige lokasjoner, i 5 kommuner med en til dels krevende topografi samtidig som det skal koordineres med en parallell nettutbygging.

Slike prosjekter må nøye planlegges både i forhold til leverandører, berørte kommuner og andre interessenter samtidig som helse, miljø og sikkerhet ivaretas på en god måte. Herunder også forholdet til det ytre miljø og kanskje spesielt reindriften i området.

Fremdriftsplanen

fremdriftsplan