Utbyggingen

På disse sidene legger vi ut informasjon om utbyggingsprosjektet som utføres av Statkraft. Du vil finne når ting skjer, hvem som får kontrakter, Statkrafts rutiner for leveranser og hvordan hensyn til miljøet ivaretas.