Ledelse

Eivind Torblaa er daglig leder i Fosen Vind DA. Torblaa har tidligere hatt en rekke lederstillinger innenfor vindkraft i Statkraft.

Eivind Torblaa overtok som daglig leder i Fosen Vind DA etter Kristian Aa 15. august i 2017.

Eivind Torblaa har lang leder- og styreerfaring fra vindkraftselskaper i Norge og i utlandet. Som mangeårig leder for Statkrafts eieroppfølging av vindkraft, har Torblaa blant annet vært involvert i utbygging og drift av havvindparker i Storbritannia, samt vindparker på land i Norge, Storbritannia og Sverige og kommer nylig fra stillingen som landsjef for Statkraft i Tyrkia.

Kristian Aa har ledet Fosen Vind siden det ble etablert i 2014. Selskapet etablerer Europas største vindkraftprosjekt på land, seks store vindparker i Sør-Trøndelag på til sammen 1057 MW. Byggingen startet i 2016 og alle vindparkene vil være ferdig bygget og satt i drift i 2020.

Det er Statkraft som bygger ut vindparkene på vegne av Fosen Vind, som eies av kraftselskapene TrønderEnergi (7,9 prosent) og Statkraft (52,1prosent), samt det europeiske investorkonsortiet Nordic Wind Power DA (40 prosent).