Eiere

Nordic Wind Power, TrønderEnergi og Statkrafts representanter på pressekonferanse 23. februar 2016

Nordic Wind Power, TrønderEnergi og Statkrafts representanter på pressekonferanse 23. februar 2016

Fosen Vind DA er et joint venture-selskap eid av Statkraft (52,1 %), TrønderEnergi (7,9 %) og Nordic Wind Power DA (40,0 %), et europeisk investorkonsortium eiet av EIP (Energy Infrastructure Partners og av det sveitsiske kraftselskapet BKW.

Nordic Wind Power DA
Wind Power DA eies av EIP (Energy Infrastructure Partners) og BKW AG, en stor, sveitsisk kraftprodusent, som den industrielle partneren. Ande investorer er de institusjonelle investorene; Talanx, et av Europas største forsikringskonsern, og de finske og tyske pensjonsfondene ELO, VWDA og WPV. 

Statkraft
Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en global markedsaktør innen energihandel. Statkraft har 4600 ansatte i mer enn 17 land.

TrønderEnergi
TrønderEnergi er et regionalt kraftselskap eid av 24 kommuner i Trøndelag, NEAS og KLP. Selskapet eier og drifter flere vannkraftverk, og har vært en pioner innen vindkraft siden 1980-tallet.

Eierstruktur i Fosen Vind:

Fosen ownership 2021.png