Eiere

Nordic Wind Power, TrønderEnergi og Statkrafts representanter på pressekonferanse 23. februar 2016

Nordic Wind Power, TrønderEnergi og Statkrafts representanter på pressekonferanse 23. februar 2016

Fosen Vind DA er et joint venture-selskap eid av Statkraft (52,1 %), TrønderEnergi (7,9 %) og Nordic Wind Power DA (40,0 %), et europeisk investorkonsortium etablert av Credit Suisse Energy Infrastructure Partners og støttet av det sveitsiske kraftselskapet BKW.

Nordic Wind Power DA
Det europeiske investeringskonsortiet Nordic Wind Power DA ble etablert av Credit Suisse Energy Infrastructure Partners (CSEIP). CSEIP er en finansiell investor spesialisert på investeringer innen energisektoren. Konsortiet støttes av BKW AG, en stor, sveitsisk kraftprodusent, som den industrielle partneren samt de langsiktige, institusjonelle investorene; Talanx, et av Europas største forsikringskonsern, og de finske og tyske pensjonsfondene ELO, VWDA og WPV. Juridiske rådgivere for konsortiet har vært advokatfirmaet DLA Piper.

Statkraft
Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en global markedsaktør innen energihandel. Statkraft har 3600 ansatte i mer enn 16 land.

TrønderEnergi
TrønderEnergi er et regionalt kraftselskap eid av 24 kommuner i Trøndelag, NEAS og KLP. Selskapet eier og drifter flere vannkraftverk, og har vært en pioner innen vindkraft siden 1980-tallet.

Eierstruktur i Fosen Vind: